Εκθεσιακά

Τα Κεραμικά Ατσόνιος έχουν συμμετάσχει με μοναδικά,

συλλεκτικά κομμάτια σε εκθέσεις κεραμικής τέχνης

στη Σίφνο με ιδιαίτερη επιτυχία.